Lån

Solventia

 

Affärsidén Solventia har, är att kunna leverera en säker, trygg och lätt tjänst för kreditupplysning till privatpersoner. Man kan dock endast göra en kreditupplysning på sig själv. Det finns ibland anledning till att man själv vill ta del av denna. Varumärket ägs av Finansteknik Norden AB. De är återförsäljare till Bisnode Sverige AB. Dessa har på sin behörighetsintyg från Datainspektionen.

  • Snabb service
  • Beställningen görs via SMS
  • Förhållandevis billig tjänst

Vem kan beställa en kreditupplysning?

Hos UC centralen Solventia kan privatpersoner beställa en kreditupplysning på sig själva. Eftersom företaget är återförsäljare åt Bisnode, så kommer upplysningen inte att synas hos UC. En privatperson som vill göra en upplysning på sig själv, måste ha ett telefonnummer registrerat på sitt personnummer. Detta telefonnummer används vid kreditupplysningen. Telefonnumret får inte vara hemligt. Finns inget telefonnummer, behöver företaget få en kopia på beställarens ID-handling.

Hur fungerar det?

Hos Solventia beställer kunden sin kreditupplysning, genom att skicka ett SMS med text SOLVENT till numret: 72550. I och med detta, accepterar kunden tjänstens villkor. När företaget mottagit SMS:et, får kunden ett svars-SMS som innehåller de allra viktigaste delarna av kundens kreditupplysning. SMS:et innehåller också en kod, som används på företagets hemsida för möjlighet att se en mer detaljerad upplysning. Upplysningen innehåller den beställande kundens personuppgifter. Den innehåller också kundens scoringpoäng i en skala på tusen, samt redogörelse för kundens ekonomiska uppgifter. Scoringpoängen som anges i kreditupplysningen, används för att bedöma kundens kreditvärdighet. Den baseras på de uppgifter som finns tillgängliga om kunden hos Bisnode Sverige AB.

Hur ser villkoren ut?

Enligt avtal med Solventia får kunden endast göra kreditupplysning på sig själv, med ett mobilnummer registrerat på sitt personnummer. Man accepterar att företaget får lagra informationen om kunden under hela den tid kunden har tillgång till kreditupplysningen. Kunden har tillgång till sin kreditupplysning i tre veckor, från det att denne först fått tillgång till den. När tre veckor gått, raderas kreditupplysningen och kundens information ur Solventias system. Kunden accepterar att kreditupplysningen skickas via SMS, samt finns tillgänglig på Solventias hemsida.

Vad kostar tjänsten?

Att som privatperson beställa sin kreditupplysning hos Solventia är förbundet med vissa kostnader. Avgifterna debiteras två gånger för kunden. De första 10 kronorna, debiteras när kunden skickar in sin ansökan om kreditupplysning. De resterande 140 kronorna debiteras när den beställande kunden godkänner Solventias villkor. Den totala kostnaden för att använda tjänsten blir alltså 150 kronor. Alla avgifter för att använda tjänsten kommer att debiteras på den beställande kundens registrerade mobilnummers telefonräkning. Kostnaden hamnar alltså på mobilabonnemanget och kommer i efterhand.Förutom kostnaderna till Solventia, tillkommer också den vanliga SMS-taxan, enligt kundens gällande abonnemangsavtal.